Prijavljam se na seminar z naslovom
Uspešne prakse trajnostne mobilnosti v občinah

v Celju, 13.10.2016

start
 
Ime *

 
Priimek *

 
Občina/organizacija *

 
Elektronski naslov *

 
Bi se želeli udeležiti brezplačne ekskurzije dobrih praks s področja trajnostne mobilnosti v Bolzano, Italija, 24. in 25.11.2016? *

 
Če je odgovor na prejšnje vprašanje pritrdilno, bi lahko v nekaj stavkih povzeli, zakaj se je želite udeležiti ter katere teme vas najbolj zanimajo?

 
Nam želite še kaj sporočiti?

Thanks for completing this typeform
Now create your own — it's free, easy, & beautiful
Create a <strong>typeform</strong>
Powered by Typeform