Prijavljam se na seminar z naslovom Izobraževanje za izvajanje pešbusa in bicivlaka v Ljubljani, 20.10.2016
start
 
Ime *

 
Priimek *

 
Osnovna šola/Organizacija *

 
Elektronski naslov *

 
Bi se želeli udeležiti brezplačne ekskurzije dobrih praks s področja trajnostne mobilnosti v Bolzano, Italija, 24. in 25.11.2016?

 
Če je odgovor na prejšnje vprašanje pritrdilno, bi lahko v nekaj stavkih povzeli, zakaj se je želite udeležiti ter katere teme vas najbolj zanimajo?

 
Nam želite še kaj sporočiti?

Thanks for completing this typeform
Now create your own — it's free, easy, & beautiful
Create a <strong>typeform</strong>
Powered by Typeform